Norrlands modernaste trafikskola – Vi utbildar morgon­dagens trafikanter.

Intensivutbildning

Om intensivutbildning

En intensivutbildning lämpar sig främst för den som kan grunderna i bilkörning. Till grunderna räknas moment 1–5 i utbildningsplanen. Du ska kunna startrutiner, växla, backa, vända och parkera. Vi har totalt 15 moment som vi utbildar på enligt Transportstyrelsens kursplan B, gäller både manuell och automat bil.

Utbildningens upplägg

En helhetslösning planeras in direkt från det att ni kontaktar oss om en intensivutbildning. Alla obligatoriska kurser bokas in, 2–3 körlektioner läggs in i schemat per dag på ungefär en 3 veckors period och vi preliminär bokar kunskapsprov samt körprov på Trafikverket.

Avgifter till Trafikverket:

  • Kunskapsprov 325 kr
  • Körprov 800 kr

Körningen

Snittet ligger runt 15 – 25 lektioner för att vara redo för en uppkörning, har eleven en viss grundläggande kunskap i körningen så behövs sällan så många men detta är värt att tänka på.

Under första körlektionen gör trafikläraren en uppskattning och bedömning på din aktuella körning samt håller dig uppdaterad under resans gång om du är i fas med planeringen ni gjorde från start.

Riskutbildning del 2 även kallad halkbanan får eleven åka på när han/hon är godkänd på moment 1–10 i körningen, även all teorin på Elevcentralen ska vara grön och godkänd. Trafikläraren gör en grov uppskattning från början av utbildningen och reserverar en plats på en av våra utbildningsdagar för Risk 2. Om eleven ej uppnår kraven i tid har vi rätten att flytta fram tiden för Risk 2 utbildningen.

Kunskapsprov på Trafikverket

Innan du som elev gör kunskapsprovet på Trafikverket måste du ha blivit godkänd på Risk 1 och Risk 2. Viktigt att tänka på är att provavgiften för kunskapsprovet ska vara betalt av eleven senast 25 timmar innan avsatt provtid. Denna betalning sker genom inloggning på Trafikverkets hemsida.

Kunskapsprovet består av totalt 70 frågor, varav 5 är testfrågor. Du som elev måste ha 52 av 65 rätt för ett godkänt resultat.

Vid behov kan eleven ansöka om förlängd provtid eller muntligt kunskapsprov. Denna ansökan finner ni på Trafikverkets hemsida och den bör skickas in så tidigt som möjligt för att den ska hinna beviljas av Trafikverket.

Körprov på Trafikverket

Efter godkänt resultat på kunskapsprovet, gör eleven uppkörningen på Trafikverket. En uppvärmning innan prov sker med Trafikskolans bil och du har även vår bil på prov.

Avbokningsregler

  • Vi är en kontantfri Trafikskola och kräver att intensivutbildningen är betald senast samma dag utbildningen startar. Våra betalningsalternativ är Swish, kort eller faktura.
  • En intensiv utbildning hos oss måste avbokas senast 7 dagar innan start. Vi garanterar inte att eleven klarar av att ta körkort på antalet inbokade körlektioner och vi har rätten att avboka/omboka proven på Trafikverket om eleven ej uppnått kraven.