Norrlands modernaste trafikskola – Vi utbildar morgon­dagens trafikanter.

AM klass 1

Så här går det till

För AM Moped klass 1 krävs ett körkortstillstånd, obligatorisk teoriutbildning, manöverkörning, körning i trafik och godkänt kunskapsprov på Trafikverket. Du kan starta din utbildning när du är 14 år och 9 månader men kunskapsprovet på Trafikverket får du skriva först efter du har fyllt 15 år.

Läs mer på transportstyrelsen »

Ansök om körkortstillstånd (grupp 1)

Luleå trafikskolas svarta och vita mopeder som står uppradade bredvid varandra utanför trafikskolan

Boka din plats

Anmälan sker genom vår E-handel, e-mail eller telefon. Om eleven är minderårig behöver vi även kontaktuppgifter till målsman; namn, mobilnummer och e-post. Detta kan ni meddela via mail till oss.

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att besöka receptionen i Luleå.
Ni kan också nå oss på telefonnr: 0920-949 99. Ert ärende kan även mailas till: info@norratrafikskolan.se

Anmälan Luleå

Utbildningen

Utbildningen startar med teori. Efter genomförd teoriutbildning påbörjas första körningen som är manöverbana (även kallad balanskörning). Manöverbanan sker på avskild plats på Bergnäsets Industriområde, Luleå. Sedan återstår det två moment av körning i trafik. Eleven anses ha genomfört godkänd utbildning när lärare bedömt att eleven kan förstå och hantera mopeden säkert i trafik.

Norra Trafikskolan ombesörjer all bokning av kunskapsprov på Trafikverket för eleverna.

Inför praktiska delen

Norra Trafikskolan ombesörjer med mopeder och mopedhjälm!

OBS! Kom ihåg att ta på er väderanpassade kläder samt rejäla skor. Shorts eller kortbyxor är ej godkända att utöva den praktiska delen i.

Kunskapsprov på Trafikverket

För att skriva kunskapsprovet på Trafikverket krävs det att du genomfört en godkänd mopedutbildning hos en behörig utbildare och utbildningen måste vara registrerad hos Transportstyrelsen.

OBS! Om eleven är under 18 år måste betalning till Trafikverket för kunskapsprovet ske senast 25h innan provtiden. Kostnaden är 325 kr.

Provet består av totalt 70 frågor, fem frågor är testfrågor och räknas inte in i resultatet. För godkänt prov krävs 52 rätt. Provtiden är 50 minuter.

På Trafikverkets hemsida kan du ansöka om förlängd provtid, muntligt prov eller kunskapsprov med tolk.

Information till förälder/målsman

Viktig information inför teorikursen Innan kursdag eller under kursdagensgång ska elev ha visat upp legitimation och erhållit AM böckerna.

Eleven ska inför första teoritillfället läst igenom sidorna 9–32, 35–57 samt 59–66 i AM-boken för att vara rätt förberedd inför lektionen; inledning, mopeden, människan och miljön. Inför sista och andra teoritillfället ska eleven ha läst sidorna 71-128 i AM-boken för att vara rätt förberedd inför lektionen; inledande trafik, landsväg, stadstrafik och mörkerkörning.

Utbildningens upplägg

Den teoretiska tiden är totalt 8 timmar. Detta är obligatoriskt vilket innebär att om eleven skulle vara sjuk eller missa teorin av någon anledning måste den tas igen vid ett senare tillfälle.

Efter att teorilektionerna är avklarade på trafikskolan påbörjas första körningen. Ca 1 timme manöverbana i en grupp av 4 personer och 3 timmar körning i trafik. Om läraren bedömer att eleven behöver träna mer kan extra körtid komma att bokas in. Detta då vi har ett ansvar och vill ge eleverna bästa förutsättningar att klara sig själv och skydda andra i trafiken.

Uppkörning?

Det är krävs ingen uppkörning för ett AM-kort, utan vid en godkänd utbildning hos trafikskolan samt ett godkänt kunskapsprov på Trafikverket har man tagit sin AM-behörighet.

Krav innan kunskapsprovet på Trafikverket
1. Läs igenom hela AM-boken
2. Gör hela arbetshäftet
3. Minst 95% godkänt på Elevcentralen
4. 10 st godkända snabbtest
5. 15 st godkända sluttest.

Läs- och skrivsvårigheter

Om eleven har läs och/eller skrivsvårigheter kan man ansöka om förlängd provtid eller muntligt prov. Ansökan bör göras i god tid.

Ansök om muntligt kunskapsprov