Vi utbildar morgondagens trafikanter

  Förarbevis Snöskoter    Ring oss

Kurser

Introduktionsutbildning för
handledare & elev.

Introduktionsutbildning är en obligatorisk utbildning för dig och din handledare som vill börja övningsköra privat för personbil eller lätt lastbil. Det är samma introduktionsutbildning för den som ska vara handledare och för eleven, men de behöver inte gå vid samma tillfälle. Kursen är tre timmar exklusive rast. Introduktionsutbildningen är giltig i fem år för både handledaren och eleven.

Handledaren behöver i samband med introduktionsutbildningen ansöka om handledarskap på Transportstyrelsen. Introduktionsutbildningen behöver vara godkänd för att handledaren ska beviljas om handledarskap från Transportstyrelsen.

Under kurstillfället kommer vi bl a gå igenom dessa tre delmoment från kursplanen:

  1. Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
  2. Planering och strukturering av övningskörning
  3. För trafiksäkerhetens viktiga faktorer

Tänk på att den grönvita skylten ÖVNINGSKÖR ska vara väl synlig bakifrån på bilen.

Riskettan

Riskutbildning 1 är en teoretisk utbildning som ger dig kunskaper och insikter i hur alkohol, droger och trötthet negativt påverkar din förmåga att köra bil på ett säkert sätt. Utbildningen är obligatorisk och sker i grupp om max 16 deltagare per tillfälle. Utbildningens längd är tre (3) timmar exklusive raster. För att bli godkänd måste du aktivt delta i diskussioner och övningar.

Riskutbildningen behöver vara genomförd och godkänd av Transportstyrelsen innan du gör kunskaps- och körprovet för behörighet B på Trafikverket.

Med anledning av det pågående Corona viruset går vi ut med nya rutiner för Norra Trafikskolan. Läs mer »